Loading...

Adatkezelési tájékoztató a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram során megvalósuló adatkezeléshez

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

Jelen tájékoztatás célja, hogy az ösztöndíj programban részt venni kívánók tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről valamint az adatkezelés további körülményeiről.

Az Adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve:Miniszterelnökség

Címe:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Az adatkezelő webcíme:http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Az ösztöndíj jelentkezési rendszer elérhetősége:https://www.mkoprogram.hu

Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Laki Tibor

Elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@me.gov.hu

Az oldal használata során támogatott böngészők

Az oldal minden olyan böngészőt támogat, amely képes kezelni az ún. aria- és role attribútumokat, vagyis az:

 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera

A fentiektől eltérő böngésző használata során szolgáltatáscsökkenés, fennakadás fordulhat elő a böngészési élményben.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR ) 4. cikke alapján a személyes adat és az adatkezelés fogalmának meghatározása a következő:

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 2 hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.”

Az ösztöndíj jelentkezési rendszerben (továbbiakban: Rendszer) megvalósuló adatkezelések során alkalmazott legfontosabb jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

• A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet.

A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata

Érintett/felhasználó: pályázó, a rendszerben regisztrációval rendelkező bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Az Ösztöndíjprogram során megvalósuló adatkezelések

(az ugyanazon adatot érintő többes adatkezelési cél esetében az eltérő adatkezelési célok külön sorban kerültek feltüntetésre)

Személyes adat megnevezéseAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés céljaMegőrzési idő/az adatok törlése
FelhasználónévGDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, a továbbiakban közfeladat végrehajtásaA regisztráció és a program hivatalos oldalának használati feltétele, a Rendszerben történő regisztráció során az érintett beazonosítása, egyediesítése2 év
Email címKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA Rendszerben történő regisztráció során az érintett beazonosítása, egyediesítése, kapcsolattartási adat2 év
Felhasználó azonosítóKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz érintett azonosítása az online felületen és felhasználói jogosultság ellenőrzése2 év
StátuszKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz érintett azonosítása az online felületen és felhasználói jogosultság ellenőrzése2 év
(születési név) NévKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához, az érintett beazonosításához és az adatok ellenőrzéséhez szükséges2 év
Név előtagKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Születési dátumKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Születési helyKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Anyja neveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Magyar állampolgárKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének ellenőrzése vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
MobiltelefonszámKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Email címKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Állandó lakcímKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Tartózkodási helyKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Felsőoktatási intézményKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Képzési szintKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Végzettség megnevezéseKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Diploma kibocsátásának éveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
További végzettségKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
További Felsőoktatási intézményKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
További Képzési szintKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
További Végzettség megnevezéseKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
További Diploma kibocsátásának éveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Első idegen nyelvKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Első idegen nyelv szintjeKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Második idegen nyelvKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Második idegen nyelv szintjeKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Harmadik idegen nyelvKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Harmadik idegen nyelv szintjeKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése2 év
Első helyen preferált befogadó intézményKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA belföldi befogadó intézmény megállapításához szükséges adat2 év
Második helyen preferált befogadó intézményKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódik
A belföldi befogadó intézmény megállapításához szükséges adat2 év
Harmadik helyen preferált befogadó intézményKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA belföldi befogadó intézmény megállapításához szükséges adat2 év
Első helyen preferált célország megnevezéseKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA külföldi befogadó intézmény megállapításához szükséges adat

2 év
Második helyen preferált célország megnevezéseKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA külföldi befogadó intézmény megállapításához szükséges adat2 év
Harmadik helyen preferált célország megnevezéseKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA külföldi befogadó intézmény megállapításához szükséges adat2 év
Fogyatékosság fennállásaKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz érintett különleges igényeinek teljesítéséhez szükséges, speciális bánásmód meghatározása2 év
Fogyatékosság típusaKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához és az érintett beazonosításához szükséges adatok ellenőrzése, valamint az érintett különleges igényeinek teljesítéséhez szükséges, speciális bánásmód meghatározása2 év
Kapcsolattartó neveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA pályázati és kiválasztási eljárás során a kapcsolattartáshoz szükséges adat2 év
Kapcsolattartó mobil telefonszámaKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA pályázati és kiválasztási eljárás során a kapcsolattartáshoz szükséges adat2 év
Kapcsolattartó email címeKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA pályázati és kiválasztási eljárás során a kapcsolattartáshoz szükséges adat2 év
ÖnéletrajzKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódik A jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához szükséges dokumentum, ezen felül az ösztöndíjas jogviszony fennállása alatt a külföldi programszakasz megvalósulása céljából a külföldi befogadó intézmények felé megküldésre kerül a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, továbbá az ösztöndíjas jogviszony fennállása alatt és az ösztöndíjas jogviszony megszűnését követően az ösztöndíjas továbbfoglalkoztatásának, elhelyezkedésének elősegítése, a befogadó intézmények felé megküldésre kerül a vonatkozó jogszabályokkal összhangban2 év
DiplomaKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához szükséges dokumentum2 év
Nyelvvizsga bizonyítvány(ok)Kormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához szükséges dokumentum2 év
Egyéb képesítés(ek)Kormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA jelentkezési feltételek jogszabályi megfelelésének vizsgálatához szükséges dokumentum2 év
A Rendszer által generált logadatok, naplóállományokKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA Rendszer sértetlenségének, bizalmasságának, rendelkezésre állásának ellenőrzése és bizonyítása
2 év
IP cím, valamennyi felhasználói interakcióKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikA Rendszer sértetlenségének, bizalmasságának, rendelkezésre állásának ellenőrzése és bizonyítása
Befogadó intézmény neveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíjas programmal összefüggő elhelyezése, foglalkoztatása2 év
Befogadó intézmény címeKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíjas programmal összefüggő elhelyezése, foglalkoztatása2 év
Adóazonosító jelKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíjas részére járó juttatások (ösztöndíj) kifizetéséhez szükséges adójogi elszámolás érdekében8 év
Bankszámla számaKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíj folyósításához szükséges adat8 év
Bankszámlát vezető pénzintézet neveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíj folyósításához szükséges adat8 év
Magán-nyugdíjpénztári tagságaKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíj folyósításához szükséges adat/ vagy adójogi szempontból szükséges adat8 év
Európai Uniós egészségbiztosítási kártya másolataKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikBiztosítotti jogviszony igazolása8 év
Külföldi fogadóintézmény neveKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíjprogram céljának megvalósítása, az ösztöndíjas külföldi tanulmányainak biztosítása2 év
Külföldi fogadóintézmény címeKormányrendeletben meghatározott közfeladat végrehajtása, az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódikAz ösztöndíjprogram céljának megvalósítása, az ösztöndíjas külföldi tanulmányainak biztosítása2 év
Kép és hangfelvétel rögzítéseAz érintett önkéntes hozzájárulása a kép és hangfelvétel készítéséhezAz Ösztöndíjprogram népszerűsítése érdekében minden – az Ösztöndíjprogram alatt szervezett – eseményen, képzéseken keletkezett kép- és hangfelvételt kell érteni, amelyek a social media felületeken, valamint az online és a nyomtatott sajtóban kerülnek megjelentetésre2 év

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kapcsolattartási e-mail címnek nem kell szükségszerűen személyes adatot vagy arra utaló elnevezést, adatot tartalmaznia (pl. névből képzett e-mail cím).

A személyes adatok forrása

A személyes adatokat közvetlenül az érintett szolgáltatja.

Az adatok védelme és megismerhetősége

A személyes adatokhoz a Miniszterelnökség érintett kormánytisztviselői/munkavállalói, a Program Irányító Bizottság, valamint az Ösztöndíjprogram lebonyolításában részt vevő belföldi és külföldi fogadóintézmények kormánytisztviselői/munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag a feladataik ellátása érdekében és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben.

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik az általa kezelt személyes adatok – többek között – jogosulatlan hozzáférés, valamint jogosulatlan megváltoztatása elleni védelméről.

Statisztikai célú adatgyűjtés

Az ösztöndíjjal kapcsolatos adatok a pályázó/programban részt vevő tanuló azonosítására alkalmatlan módon kizárólag statisztikai célra kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatalt valamint profilalkotási megoldásokat nem alkalmaz.

Adatfeldolgozásra vonatkozó adatok

 • A rendszer adatfeldolgozója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt..
 • Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:
 • Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
 • Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
 • Központi telefonszáma: 459-4200
 • Központi telefax száma: 303-1000
 • Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
 • Központi e-mail címe: info@nisz.hu

A NISZ Zrt. adatfeldolgozási tevékenység keretében látja el a Rendszer alkalmazásfelületéhez kapcsolódó karbantartási, alkalmazás üzemeletetési feladatokat.

A Rendszer hardver infrastruktúra üzemeltetője a NISZ Zrt.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő többek között az ösztöndíjas jogviszonyban álló – belföldi és külföldi – befogadó intézményének kiválasztása, a munkaidő elszámoláshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, a szabadságnyilvántartás, a juttatások (ösztöndíj) folyósítása továbbá az ösztöndíjas továbbfoglalkoztatásának, elhelyezkedésének elősegítése érdekében a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban részt vevő befogadó intézményeknek (minisztériumoknak, illetve fővárosi és megyei kormányhivataloknak) – az Ösztöndíjprogramban foglalt célokkal összhangban – az ösztöndíjas további értesítése nélkül, az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt valamint a Korm. Rendeletben meghatározottak szerint annak megszűnését követően legfeljebb 3 hónapig továbbít személyes adatokat.

Az Ösztöndíjas elhelyezését követően a befogadó intézmény a foglalkoztatás keretében önálló Adatkezelőként jár el.

Adatkezelő eleget tesz a jogszabályi kötelezettség alapján teljesítendő adatszolgáltatásoknak (pl. hatósági, vagy bírósági megkeresés esetén).

Nemzetbiztonsági ellenőrzés

Az Ösztöndíjas a foglalkoztatás feltételeként nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont ip) alpontja értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy. Az Ösztöndíjas nemzetbiztonsági ellenőrzése kötelező, amelyben köteles együttműködni. Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatot tár fel az Ösztöndíjas vonatkozásában, az Ösztöndíjas ösztöndíjas jogviszonya megszűnik. A nemzetbiztonsági ellenőrzés, mint önálló adatkezelési műveletre vonatkozó egyedi szabályokat az ellenőrzéssel összefüggésben eljáró szervezeti egység, valamint az ellenőrzést lefolytató Alkotmányvédelmi Hivatal bocsátja az érintett rendelkezésére.

Kép- és hangfelvétel

Az Adatkezelő az Ösztöndíjprogram során, azzal összefüggésben az Ösztöndíjasról készült fotókat, videó felvételeket az Ösztöndíjprogram népszerűsítése céljából – többek között az ösztöndíjprogram social media felületein – az Ösztöndíjas írásban közölt visszavonásáig felhasználhatja. Az Adatkezelő az Ösztöndíjas írásbeli visszavonását követően gondoskodik a felvétel törléséről, amennyiben azt az Adatkezelő aránytalan nehézség nélkül képes teljesíteni.

A weblapon használt cookiek (sütik)

A sütik kisméretű, nem futtatható programok, állományok, információcsomagok – amelyeket a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi azt, amelyek adatbázist képeznek a felhasználó eszközén/gépén egy elkülönített mappában. Céljuk többek között, hogy a honlap egy későbbi időpontban való ismételt meglátogatása során segítenek azonosítani a látogatót, személyre szabni a tartalmakat, megjegyezhetik a beállításokat (vagy pl. az űrlapokat nem kell ismételten kitölteni).

A sütik használatát az érintett letilthatja a böngészőben, ugyanakkor a tiltást követően az oldal funkcionalitása csökken(het).

A rendszer használata során a sütik használatával kapcsolatban az oldalon az alábbi üzenet jelenik meg:

Ez a honlap cookie-kat használ az oldal működése és a felhasználói élmény érdekében. A cookie-k elfogadásával optimálissá teheti a böngészést.”

Felhasználási korlátozások

Az Alkalmazás használatával az érintett nem szerez a Rendszerre vagy az abban elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

A felhasználó felelőssége

Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, különösen jelszavainak megválasztására és védelmére, továbbá a regisztráció során adatainak pontos kitöltésére.

A felhasználó felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.

A felhasználók felelősséggel tartoznak az azonosítóik felhasználásával létrejött eseményekért. A szándékos vagy gondatlan magatartásból származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaélésekért a Miniszterelnökséget nem terheli jogi vagy egyéb felelősség.

Elfelejtett/hibásan megadott jelszó helyett új jelszó igénylése

A felhasználó Tokennel ellátott linket kap, ami alapján megváltoztathatja a jelszavát.

Jogorvoslat

Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és azok érvényesítési lehetőségei. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • Visszavonás joga (GDPR 7. cikk): amennyiben egyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön megismerheti különösen az Adatkezelő által kezelt személyes adatait, az adatkezelés módját és körülményeit, valamint az adatokról másolatot kérhet.

Az adatbiztonság törvényi követelményeinek érvényre juttatása, valamint az érintett („akire a személyes adat vonatkozik”) személyazonosságának védelme érdekében, a tájékoztatási, a hozzáférési jog gyakorlása és a másolat kiadása során az erre vonatkozó kérelmet benyújtó és az érintett személyazonossága egyezőségének megállapítása érdekében az eljárás azonosításhoz kötött. Az azonosítás érdekében Adatkezelő – a cél elérésére alkalmas – további személyes adatok kezelésére jogosult.

 • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk):Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését.
 • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikk):Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását kérni.
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha:

o az adatkezelés személyes jellemzők bármilyen automatizált és személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelésére irányul (profilalkotás)

o az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.

 • Törlés joga (GDPR 17. cikk): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő általi törlését, amennyiben:

o az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;

o Ön a visszavonás vagy tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében; o adatainak kezelése jogellenes;

o adatait a valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges.

 • Korlátozás joga (GDPR 18. cikk): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől. Ilyen esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők. A korlátozás joga az alábbi esetekben érvényesíthető:

o Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát. o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

o az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését.

 • Jogorvoslat joga (GDPR VIII. Fejezet): amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük a személyes adataihoz fűződő jogait, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Felügyeleti Hatóság székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. A Felügyeleti Hatóság postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

A Felügyeleti Hatóság telefonszáma: +36 (30) 683-5969;

A Felügyeleti Hatóság email-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felügyeleti Hatóság honlap címe: www.naih.hu

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A fenti adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megértettem, elfogadom és hozzájárulok, hogy a megadott adataimat a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram a céljával és küldetésével összhangban kezelje.

Budapest,

nyilatkozattevő aláírása