Loading...
Mikortól?
2021. SZEPTEMBER 15.
Jelentkezési időszak kezdete*
HOL?
7 + 3 hónap
Hazai minisztériumokban és külföldön

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

Tudnivalók


Magyarország Kormánya kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a pályakezdő, magasan képzett és idegen nyelveket beszélő tehetséges fiatalok a diplomaszerzés után vonzó lehetőségként tekintsenek a közigazgatásra.

A program lehetőséget kínál fiatal szakemberek számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg.

 • 10 hónapos szakmai gyakorlat, melyből 7 hónap a belföldi, 3 hónap a külföldi szakasz
 • A belföldi programszakaszra az ösztöndíj összege havi nettó 250,000 Ft
 • A program teljes ideje alatt mentor segíti a fejlődésedet

 

Miért jó a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram?

  • olyan helyekre juthatsz el, ahová másképp nem lenne esélyed
  • a program végéig egy mentor segíti a fejlődésedet
  • külföldön is szerezhetsz szakmai tapasztalatot
  • széles körű kapcsolatrendszerre tehetsz szert
  • egy szuper közösség tagja lehetsz
mkop_ob_v3

Kedves leendő Ösztöndíjasunk!

 

Van egy frappáns brit mondás, ami Károlyi Amy fordításában így hangzik magyarul: „Egy szög miatt a patkó elveszett. A patkó miatt a ló elveszett. A ló miatt a lovas elveszett. A lovas miatt a csata elveszett. A csata miatt az ország elveszett. Máskor verd be jól a patkószeget!”

Mondanom sem kell, sokan sokféleképpen értelmezték már ezt az egyébként viszonylag egyszerű mondókát.

Ha valaki a logika tudománya felől közelít, akkor a fenti sorokban érvelési hibát lát. Csúszós lejtő érvelésnek nevezzük azt, ha valaki egy rossz döntéshez megállíthatatlan és sokszor végzetes következményeket társít.

Olvass tovább! >>

Orbán Balázs

Zotan „Az MKÖ-be való jelentkezésem a legtöbb barátomat meglepetésként érte, mivel elképzelhetetlennek tartották rólam, hogy a közszférában fogok dolgozni. Hiszem, hogy okkal vezetett ide az utam: életem egyik legjobb döntését hoztam azáltal, hogy jelentkeztem. Az MKÖ során szakterületemen sokkal többet fejlődtem, mint arra a versenyszférában lehetőségem lett volna, emellett remek embereket ismerhettem meg és több ösztöndíjas- társammal kötöttünk barátságot.”

Zotán - a Pénzügyminisztérium ösztöndíjasa.

   JOGÁSZ

Emilia „A közigazgatás az a terület, ahol eddig megszerzett tudásomat és tapasztalatomat a leghatékonyabban kibontakoztathatom ambícióim irányában, így amikor ikertestvérem - aki jövőre szintén megpályázza majd - felhívta figyelmem a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramra, úgy éreztem, ez kihagyhatatlan lehetőség számomra.”

Emília - a Miniszterelnökség ösztöndíjasa.

   DEVELOPMENT STUDIES

Márton „Talán a sportmúltamnak, illetve annak köszönhetően, hogy hamar megtalálom mindenkivel a közös hangot, csapatembernek tartom magam. Így remélem, az elkövetkezendő időszakban egy nyitott, segítőkész és nagyszerű csapat tagja lehetek.”

Márton - az Emberi Erőforrások Minisztériumának ösztöndíjasa.

   NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI MENEDZSER

Janka „A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba nyolc évnyi, multinacionális cégeknél szerzett tapasztalattal érkeztem. Közéleti érdeklődésem abból fakad, hogy mindig is az államigazgatásban szerettem volna dolgozni, célom pedig, hogy önkéntességből származó, illetve a multinacionális cégeknél megszerzett tudást átvigyem az államigazgatásba.”

Janka - a Miniszterelnöki Kabinetiroda ösztöndíjasa.

   KÖZGAZDÁSZ NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAKON

Imre „A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot pályakezdőként kiváló lehetőségnek tartom arra, hogy a számomra kiemelten fontos közösségi szemléletmódomat érvényesíteni és gyakorolni tudjam és munkám során előtérbe helyezhessem a közösségi érdekeket, amelyek képviselete vonzó és megtisztelő feladat volna számomra.”

Imre - a Miniszterelnökség ösztöndíjasa.

   KÖZGAZDÁSZ VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS SZAKON

Luca „Ha a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram nem lenne, nem költöztem volna haza Londonból.”

Luca - a Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjasa.

   NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI SZAKREFERENS

Kristof „Egyszer egy egyetemi tanárom azt mondta nekem, hogy „Kristóf, maga egy igazi reneszánsz ember”, úgy gondolom, ez alatt tanárom arra utalt, hogy a művészetek és sportok iránti szeretet és azok művelése annak ellenére is aktívan életem része maradt, hogy végül nem művészi életpályát, hanem „polgári hivatást” választottam.”

Kristóf - a Miniszterelnökség ösztöndíjasa.

   JOGTÖRTÉNÉSZ
   KODIFIKÁCIÓS SZAKJOGÁSZ

Anna „Úgy érzem, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban megfelelő helyre kerültem: lehetőségem van a fejlődésre, tapasztalat szerzésre, hiszen ezen a területen képzelem el a jövőmet. Célom, hogy az MKÖ segítségével kezdetét vegye a jogi pályafutásom és elinduljak azon az úton, amire mindig vágytam.”

Anna - az Emberi Erőforrások Minisztériumának ösztöndíjasa.

   JOGÁSZ

Tamara „Végzettségemet tekintve régész vagyok, ami 7 éves korom óta az álmom volt! Örülök, hogy a végzettségemnek megfelelő területre nyertem felvételt a Miniszterelnökségen belül. Remélem, hasznos tagja leszek a csapatnak!”

Tamara - a Miniszterelnökség ösztöndíjasa.

   TÖRTÉNELEM-RÉGÉSZET ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ

Marton „Mindig is egy olyan munkahelyen szerettem volna dolgozni, ahol saját céljaimon túlmutató, jelentőségteljes munkát végezhetek a közösségért, megbecsülve és elismerve. A rám váró tíz hónap alatt olyan tapasztalatokra kívánok szert tenni, amelyek segítségével szakmailag felkészültebben állhatok a társadalom szolgálatába.”

Márton - a Miniszterelnökség ösztöndíjasa.

   NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKÉRTŐ

Mentor / Ösztöndíjas

Beszélgetések

1. RÉSZ | 2. RÉSZ | 3. RÉSZ | 4. RÉSZ | 5. RÉSZ

Gyakran ismételt kérdések

Kérdéseid vannak az ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan?
Tekintsd meg a leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat!


A pályázati eljárásban való részvétel feltétele a magyar állampolgárság, a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes nyelvtudás bármely élő európai idegen nyelven.

A pályázó, a pályázat benyújtásának időpontjában nem állhat kormányzati szolgálati jogviszonyban, és meg kell felelnie a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek. Előnyt jelent a felsőfokú nyelvismeret, illetve további európai uniós nyelvek magas szintű ismerete.

Tárgyalóképes angol, német, vagy francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2 szintű komplex nyelvvizsga Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerint).

A Programba – az egyéb feltételek teljesülése mellett – az a pályázó nyerhet felvételt, aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 30. életévét.

A pályázati felhívásban több pályázati feltétel szerepel, mint a magyar állampolgárság,  büntetlen előélet, a cselekvőképesség, a felsőfokú végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudás. A jelentkezés során ezen feltételeket a pályázónak a megfelelő dokumentumok feltöltésével igazolnia szükséges.

A jelentkezési űrlapon szereplő adatok hiánytalan kitöltésével, a dokumentumok feltöltésével és a pályázati feltételeknek való teljes körű megfeleléssel a pályázat formailag helyes lesz.  Amennyiben hiányos, formailag helytelen pályázatot nyújt be a pályázó, nem áll módunkban a pályázati eljárás során azt figyelembe venni.

Természetesen a külföldön szerzett diplomával is lehet jelentkezni, a feltétel, hogy a pályázó magyar állampolgár legyen. A külföldön szerzett diploma esetében vállalnia kell, hogy a pályázati felhívásban megjelölt időpontig honosíttatja diplomáját az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál.

A belföldi szakasz 7 hónapig, a külföldi szakasz pedig 3 hónapig tart, így összesen 10 hónapot ölel fel.

Az ösztöndíjas a befogadó intézményre jellemző általános hivatali munkarendben tölti szakmai gyakorlatát. A belföldi programszakasz alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 118. § (2) bekezdése szerinti napi nyolc óra, összesen heti negyven óra, azaz hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig tart.

Az ösztöndíjat elnyert személy a Program keretében szakmai gyakorlaton vesz részt és ösztöndíjas jogviszonyban áll. Ez a jogviszony nem munkaviszony és nem a 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) szerinti ösztöndíjas foglalkoztatás, hanem a Kit. 88. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony.

Ez a 10 hónapos ösztöndíjas jogviszony alatt 17 munkanap alapszabadságot jelent. Ez kiegészülhet a Kit. által az ösztöndíjasok részére biztosított egyéb távollétekkel, pl.: az ösztöndíjasnak a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeke után egy gyermek esetén évi négy munkanap, két gyermek esetén évi nyolc munkanap, stb. távollét is jár.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (3) bekezdése rögzíti, hogy ha az ösztöndíjas a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzésben vesz részt, a befogadó intézmény vizsgánként, a vizsga napját is beszámítva két munkanapra mentesíti az ösztöndíjast munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.

A pályázati feltételeknek megfelelt ösztöndíjas a Program Irányító Bizottság javaslatának figyelembevételével, a Miniszter által odaítélt ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj havi összegét a Miniszter állapítja meg, és a Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

Az ösztöndíj nem képezi társadalombiztosítási járulék alapját, így az ösztöndíjas a szerződés alapján nem minősül biztosítottnak. Emiatt kérjük az ösztöndíjast, hogy a Program időtartamára gondoskodjon egyénileg az egészségügyi szolgáltatási járulékának befizetéséről (erről bővebb információt a NAV honlapján talál)!

Az ösztöndíjas az orvos által igazolt betegsége idejére a napi munkavégzési, illetve egyéb kötelezettségei teljesítése alól mentesül, azonban erre az időszakra ösztöndíj nem jár.

Amennyiben a befogadó intézmény rendelkezik üres álláshellyel, és az ösztöndíjas a Program értékelési rendszerében eléri a Program céljának megfelelő szintet. A Programszabályzat 22. §-a alapján a Program sikeres teljesítésének minősül

(1)         amennyiben az ösztöndíjas oklevélben kapott minősítése kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt. Megfelelt minősítés esetén az ösztöndíjas oklevelet kap a Program teljesítéséről, de nem vonatkoznak rá a Program sikeres teljesítéséből adódó előnyök.

(2)         a Program lezárulása előtti továbbfoglalkoztatás, amennyiben az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény az ösztöndíjprogram részét képező 10 hónapos szakmai gyakorlat teljesítését megelőzően, de legalább 6 hónap teljesítését követően képzettségének megfelelő kormánytisztviselői állásajánlatot tesz. Ebben az esetben nem kerül sor záró minősítésre.

A Programszabályzat 23. §-a alapján azonban a Program sikertelen teljesítésének minősül, amennyiben az ösztöndíjas számára felróható okból

 • nem tesz eleget a Programszabályzat 22. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek,
 • nem vesz részt a Miniszterelnökség által a Program során szervezett bármely rendezvényen, a kötelezően előírt képzéseken, vagy a záróvizsgán.

A Korm. rendeletben, a pályázati felhívásban és a Programszabályzatban, a Képzési és vizsgaszabályzatban, Facebookon (fb.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram/), valamint a honlap kapcsolódó menüpontjaiban. Érdeklődni bármely egyéb felmerülő kérdés esetén az mko@me.gov.hu e-mail címen lehet.

„Ennél élet-közelibb és fantasztikusabb lehetőséget nem találhatnak sehol” -

Bianka, a Honvédelmi Minisztérium MKÖ2021 ösztöndíjasa.

„Lehetőség a tanulásra, a fejlődésre, az új kapcsolatokra, külföldi tapasztalatok
megszerzésére és a karrierépítésre” -
Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának MKÖ2021 ösztöndíjasa.

„Egy kitűnő lehetőség, amely a jövőbeli elhelyezkedésemhez is hozzájárul; felelősség, teljes feladatellátás, valamint egy közösség” - Richárd, a Miniszterelnöki Kormányiroda MKÖ2021 ösztöndíjasa.

„Elsősorban egy remek lehetőség a gyakorlati munkavégzésre” -

Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériumának MKÖ2021 ösztöndíjasa.

„Ha az MKÖ nem lenne, nem költöztem volna haza Londonból”-

Luca, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium MKÖ2021 ösztöndíjasa.

Közösség

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram Instagram oldala


Hírek

Aktuális híreink


Kapcsolat

Kérdésed lenne? Írj nekünk és mi hamarosan válaszolunk.


mko@me.gov.hu

  • MIKORTÓL?

   2021. szeptember 15.
  • HOL?

   Több mint 40 országban